Form, idéer och utbildning


Vi är specialister oss på att utveckla tidningar och tidskrifter till innehåll och utseende. Självutnämnda tidningsdoktorer.


Vi har i många år drivit förändringsprocesser på dagstidningar och magasin i Sverige och utomlands. Vi har formgivit, startat och drivit tidning både som anställda och i egen regi, vi har erfarenhet från redaktionsledningsarbete för både DN och SvD och har arbetat med gratistidning och lokaltidning.


När vi är inkopplade som konsulter i

förändringsprocesser spelar vanligen

diagnosen en första, viktig roll.


Diagnosen säger vad som bör

åtgärdas men inte hur.


Men det gör vi om du ber oss!

Vi hjälper gärna till med behandlingen.


• Vi designar och re-designar tidningar och tidskrifter.

Utgångspunkten är alltid journalistiken. Tidningsform ska förstås vara snygg och modern, men framförallt funktionell och lättarbetad också under tidspress. Vi tror på intimt samarbete med redigeringen när ny form tas fram. Inga färdiga mallar utan förankring i verkligheten.


Vi är kreativa bollplank till redaktions- och tidningsledningar, avdelningschefer, ämnesredaktörer.

Hur ska man tänka för att nå vissa läsargrupper? Hur kan man disponera om tidningen för bättre packning, smidigare produktion, smartare lösningar?

Fint uttryckt: vi tar fram publicistiska koncept och strategier utifrån givna förutsättningar och problemställningar.


• Vi är idésprutor och hjälper till med att ta fram nya grepp för redaktionen.

Hur gör man bildjournalistiken nyttig för läsaren? Eller debattsidan? Går det? Klart det gör!


• Vi erbjuder workshops i grupp eller individuellt.

För reportrar som vill utveckla sitt språk och för redigerare i konsten att skriva rubriker och hitta layoutlösningar.


Mediagnos – inte bara undersökningar

© Copyright 2017 Mediagnos AB

Av journalister

För journalister