Så gör vi en Mediagnos


Vi går igenom ett antal tidningar enligt en mall med alla redaktionella beståndsdelar. Vi analyserar rubriker och texter, form, bilder och grafik, ingångar och faktarutor. Vi kollar bildtexter och webbhänvisningar, struktur och vinjettering, förstasidan och servicematerialet.

Genomgången är en kombination av kvantitativa och kvalitativa kriterier.


Alla kriterier poängbedöms och kommenteras. Samma moment genomförs med alla avdelningar. Totalt går vi igenom 56 kriterier fördelat på 11 huvudämnen.


Slutresultatet blir: 


a) Ett betyg på hur bra ni är på punkt efter punkt, inom varje avdelning och totalt.


b) En jämförelse med andra tidningar i vår databas. Jämförelsen till liknande tidningar är förstås mest intressant. Men vi kan också jämföra med all typ av press i Sverige, eller bara facktidningar, bara lokaltidningar, rikspress.


c) Rekommendation om vad ni bör jobba med för att utveckla tidningen.

Exempel:

Varje delmoment har ett antal underrubriker.


För ”Bild” ser det ut så här:


1. Antal

2. Storlekar

3. Bildernas innehåll

4. Könsfördelning

5. Åldersfördelning

7. Beskärning

8. Spaltbilder

© Copyright 2017 Mediagnos AB

Av journalister

För journalister