Så mycket kostar en Mediagnos


Normal:

Normalundersökningen omfattar en komplett genomgång av tidningen utifrån 56 kriterier:

• Betygsättning  1–5 på samtliga kriterier.

• Delresultat och sammanfattande kommentar i varje ämne.

• Kommentarer till samtliga 56 kriterier.

• Kunden får ta del av jämförbara tidningars siffror i vår databas.

• Genomgång av hela undersökningen (för hela redaktionen eller för max 3 personer i Mediagnos lokaler). Genomgången tar minst två timmar.

• Materialet lämnas som pdf på cd och i en utskrift.

Pris för Normaldiagnos: 55 000 kronor plus moms.

Skräddarsytt:

Undersökningen kan anpassas efter önskemål, till att exempelvis studera hur en tidning tilltalar sina läsare i bild, rubriker, texter osv.

Pris beroende på upplägg.

Allmänt:

Det vanligaste är att beställaren får en genomgång av undersökningen hos oss och att vi därefter kommer till tidningen och presenterar undersökningen för redaktionen. En av genomgångarna ingår normalt sett i priset. Beställaren har då möjlighet att välja var fokus ska läggas vid genomgång eller hur lång tid den får ta.

Räkna med minst två timmar om tid ska finnas för frågor och diskussion.

Undersökningen tar en vecka för oss och vi vill ha minst två veckors utgåvor eller motsvarande antal nummer för fackpress och tidningar med annan periodicitet.

Undersökningsresultat behandlas strikt konfidentiellt.


Så mycket kostar våra föredrag och workshops


Föredragen Modern journalistik, Grafik utan tecknare, Modern journalistisk organisation:

(se mer om vad föredragen innehåller under fliken Kurser & workshops).

Ett av våra grundföredrag tar drygt två timmar inklusive diskussion.


Pris: 10 000 kronor plus moms.


Föredrag med workshop:

(se mer om vad workshops innehåller under fliken Kurser & workshops).

Ett av våra grundföredrag tillsammans med en workshop. En heldag. Vi jobbar konkret med redaktionens tidning och diskuterar enskilda jobb, idéer och sammanhang. Vad skulle kunna gjorts bättre och annorlunda.


Pris: 25 000 kronor plus moms.


Skräddarsytt:

Vi anpassar oss förstås efter tidningens önskemål. Flera föredrag, kort föredrag och längre workshop och så vidare.

Pris beroende på upplägg.

Allmänt:

Utöver kostnader betalar kunder för våra resekostnader. Vi reser alltid så billigt som möjligt och helst miljövänligt.

© Copyright 2017 Mediagnos AB

 

Se samtliga kriterier:

› För dagstidningarKriterier_dagstid.htmlKriterier_dagstid.htmlshapeimage_3_link_0
› För fack- och branschtidningarKriterier_fack.htmlKriterier_fack.htmlshapeimage_4_link_0

Av journalister

För journalister